Podsumowanie rzutu jako podstawa podejmowania decyzji produkcyjnych.

Celem produkcji zwierzęcej jest uzyskanie jak największego zyski przy możliwie jak najmniejszych kosztach. Każdy zakończony cykl produkcyjny brojlera kurzego, indyczego i innych ptaków hodowlanych jest podsumowywany pod względem technicznym i ekonomicznym.

Więcej »


Dezynfekcja kurnika

Przed wstawieniem nowego stada kurcząt do kurnika bardzo ważne jest konsekwentne realizowanie programu oczyszczania i dezynfekcji.

Więcej »